Kas mēs esam

Society for Baltic Security

SBS ir starptautiska , neatkarīga organizācija, izveidota ar mērķi apvienot sabiedrības spēkus pret organizēto noziedzību, korupciju un krāpšanās.
SBS izveidoja 2002.gadā autoratīvi eksperti aizsardzibas jomā no Latvijas, Krievijas, Lietuvas un Igaunijas (sākotnējais organizācijas nosaukums – Baltijas Antikriminālais & Antiteroristu Forums). Visus šos gadus organizācija piedalās starptautiskajās programmās un konferencēs, kas tiek organizētas saistība ar pretdarbību noziedzības izpausmēm pasaulē un reģionā.
Galvenie SBS mērķi un uzdevumi:
Sabiedrības informēšana par globāliem izaicinājumiem transnacionālajā noziedzībā, korupcijā, starptautiskajā terorismā un krāpniecībā.
Darbības pilnveidošana, kas vērsta uz organizētās noziedzības nepieļaušanu un sabiedrības drošības nodrošinājumu un uzņēmējdarbību un personu.
Sadarbības veidošana starp valsts tiesībaizsardzības iestādēm un privātiem drošības pakalpojumiem, detektīvu un izmeklētājiem.
Pētījumu veikšana , zinātniski praktiskās konferences, konsultācijas par drošību, detektīvu izmeklēšanu, kriminoloģija un atbilstošus ieteikumu rekomendācijas, kā uzlabot starptautisko tiesisko regulējumu un valsts likumus.
Īsa SBS/LDDDF vēsture
SBS (Society for Baltic Security). Sabiedriska organizācija Reģ. Nr. 40008067311. Reģistrācijas datums 2002.gada 8.maijs. Dibinātāji un valdes locekļi SBS ir Latvijas pilsoņi, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā, starp tiem ir pazīstami politiķi, zinātnieki, pārstāvji no valsts un privātajām institūcijām sabiedriskās kārtības un drošības jomā, plašsaziņas līdzekļos un citas sabiedriskās organizācijās strādājošie.
SBS stratēģija ir apvienot centienus un visus sabiedrības veselīgos spēkus, lai uzlabotu vienotu pieeju cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu un korupciju, izveidojot efektīvu sistēmu noziedzības pretdarbībai, izstrādāt ieteikumus par sabiedrības un konkrētas personas drošību.
Mēs esam atvērti sadarbībai ar visām ieinteresētajām struktūrām un privātpersonām visā pasaulē, kuras atbalsta mūsu mērķus un uzdevumus.
1993.gadā Rīgā ar mūsu tiešu līdzdalību, tika izveidota Latvijas Detektīvu un Drošības Dienestu Federācija (LDDDF). Savas pastāvēšanas laikā tā ir iekļāvusies starptautiskās detektīvdarbības un drošības kopienā, šajā laikā federācija ieguva popularitāti gan Latvijā, gan daudzās ārvalstīs.
Katrs LDF loceklis ir bijis saistīts ar uzņēmuma un indivīda drošības nodrošinājumiem, sniedzot detektīvu un juridiskos pakalpojumus sabiedrībai, veicot zinātniskos pētījumus un piedaloties starptautiskās konferencēs. Tā galvenais nodrošinājums bija liela teorētiskā un praktiskā pieredze, augsti kvalificēts personāls un korporatīvā solidaritāte starp federācijas biedriem.
2002. gadā mēs ar kolēģiem esam izveidojuši jaunu sabiedrisku organizāciju: Baltijas Antinoziedzības Antiterrorism Forums (BAAF), vēlāk pārdēvējot to SBS (Society Baltic Security).
SBS turpina Detektīvu Federācijas (LDDDF) tradicijas jau ar starptautisku statusu. Starp dibinātājiem un valdes priekšsēdētājiem bija tiesību zinātņu doktors, profesors Andrejs Vilks; tiesību zinātņu doktors, ģenerālis, bijušais Latvijas valsts policijas vadītājs Aldis Lieljuksis; juridisko zinātņu doktors, ģenerālis Vladimirs Ovčinskij (Krievija); tiesību zinātņu doktors, profesors Ando Leps (Igaunija) un citi sabiedrībā labi pazīstami cilvēki.
Pašlaik, SBS valdes locekļi ir pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
SBS darbības tiek veiktas saskaņā ar Statūtu noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem šādās jomās:
1. Detektīvdarbības un drošības pasākumu tiesiskā regulējuma uzlabošana.
2. Atbalsts organizācijas SBS darbībai.
3. Profesionālās darbības palīdzības sniegšana organizācijas biedriem un koordinēšana.
4. SBS reprezentatīvās funkcijas īstenošana Latvijas Republikā un ārvalstīs.
5. Starptautisko profesionālo kontaktu un biznesa sakarus attīstība.
5. Mijiedarbība ar tiesībaizsardzības iestādēm.
6. Saikne ar sabiedrību un medijiem.
7. Jauna veida aktivitāšu un pakalpojumu pētniecība un attīstība drošības jomā.

Starp nozīmīgākajiem pasākumiem un darbībs formām SBS / LDDDF pārstāvji ir veikuši sekojošo:
• Dalība LR likuma izstrādē par detektīvdarbības un apsardzes darbību.
• Ikgadējās starptautiskās zinātniski - praktiskās konferences "Sabiedrība. Cilēks. Drošība. " organizēšana Latvijā.
• Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām un piedalīšanās projektos „Kaimiņu Drošība”; International Indem Foundation, un Global Alliance «Altus» (policijas atklātības izmeklēšana); WAAF- (Pasaules anti-noziedzības un anti-terorisma apkarošanas forums); ASIS International (American Society for Industrial Security); WAD (World Association of Detectives)
• Tradicionālā "Detektīvs Kluba" sanāksme.
• Piedalīšanās ar referātiem starptautiskā drošības konferencē Vašingtonā, Teksasā, Las-Vegasā, Kijevā, Jaltā, Dņepropetrovskā, Viļņā, Tallinā, Kopenhāgenā, Londonā, Hāgā, Maskavā, Pēterburgā, Omskā, Berlīnē, Barselonā, Romā, Nicā.